INDIGO group, jako właściciel kilku nazw domen zawierających znaki towarowe GASSU, w tym, nie tylko ograniczone do adresu www.gassu.eu (z uwzględnieniem wszystkich subdomen), www.indigogroup.pl  (zwane dalej  jako „Serwis”), używa Serwis nie tylko do informowania o swoich produktach i informacjach firmowych, ale również do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas odwiedzania strony, niezbędnych do realizacji usług i funkcjonalności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego kto odwiedza witrynę, przegląda i korzysta z jej usług i funkcjonalności. Odwiedzając i korzystając z Serwisu akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w Polityce Prywatności.

INDIGO group szanuje Twoją prywatność i rozumie znaczenie ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie prywatności, identyfikuje i opisuje rodzaje danych osobowych jakie mogą być zbierane od Ciebie kiedy odwiedzasz strony, jak wykorzystywane są te informacje gdy są przekazywane osobom trzecim i jak chronić te informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma INDIGO group jest zarejestrowana w Polsce pod numerem CEIDG 03185783, NIP PL8271245947 której siedziba znajduje się w Polsce, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz.

ZBIERANIE DANYCH

INDIGO group gromadzi dane osobowe bezpośrednio od Ciebie gdy; odwiedzasz strony, podczas interakcji przy korzystaniu z funkcjonalności witryny lub gdy są świadczone usługi przez żądania witryny (czyli dokonywanie zakupu). INDIGO group może łączyć informacje bezpośrednio dostarczone przez użytkownika on-line z informacjami wcześniej otrzymanymi od Ciebie dla celów określonych poniżej.

RODZAJ I CHARAKTER GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH

Nasze programy przetwarzają dane wymagane do uruchomienia witryny, rejestrują je automatycznie i nieuchronnie (gdy tylko są stosowane protokoły internetowe) Niektóre dane mogą w połączeniu z innymi informacjami umożliwić identyfikację. Przykładowe dane które mogą być zbierane przez INDIGO group zawierają; datę i czas każdej wizyty na stronie, adres IP połączenia przychodzącego, przeglądane strony, sekcje lub obrazy żądanej witryny.

Takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu oraz w celu sprawdzenia, że serwis działa poprawnie.

INDIGO group nie będzie zbierać danych w celu łączenia ich z innymi informacjami o osobie lub w celu identyfikacji użytkownika.

Na wyraźne życzenie, takie informacje mogą być wykorzystane przez władze publiczne w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw przeciwko Witrynie. Z wyjątkiem tych przypadków, INDIGO group zachowa dane surfowania tymczasowo zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ

Dane osobowe są dobrowolnie przekazywane przez Ciebie podczas interakcji z funkcjonalnościami witryny, przykładowo kiedy zapisujesz się do Newslettera GASSU, kupujesz produkt, bierzesz udział w inicjatywach za pośrednictwem Serwisu lub zarządzasz informacjami lub wysłać komunikaty do GASSU.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez INDIGO group mogą obejmować, ale nie ograniczają się do: imienia i nazwiska, płci, miejsca i daty urodzenia, obywatelstwo, kodów identyfikacyjnych i danych kontaktowych, takich jak: adres e-mail, numery telefonów, adresy dostaw i rozliczeń. Dodatkowo, możemy zażądać dodatkowych informacji w wyniku kontroli uwierzytelniania lub weryfikacji tożsamości.

Przetwarzanie danych jest ograniczone do ogólnych, wspólnych danych dostarczonych przez użytkownika.

CEL GROMADZENIA DANYCH I METODY PRZETWARZANIA

INDIGO group będzie przetwarzać dane osobowe (informacje osobowe) dla następujących celów:

  1. zarządzanie subskrypcją strony, biuletyny lub listy dyskusyjne;
  2. zarządzanie zakupem produktów za pośrednictwem Serwisu (obejmuje wszystkie czynności związane ze sprzedażą i po sprzedaży, w tym między zapobieganie nadużyciom, dostawę produktów, zarządzanie zwrotami i obsługą Klienta);
  3. zarządzanie udziałem w promocjach i innych inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez Serwis;
  4. dostosowanie informacji do swoich osobistych preferencji;
  5. odpowiadanie i zarządzanie pytaniami,  wnioskami.

Ponadto, korzystając z dobrowolnej i opcjonalnej zgody, INDIGO group może przetwarzać informacje w celach promocyjnych, marketingowych, do celów profilowania i badań marketingowych oraz do wysyłania poprzez e-mail, SMS lub MMS, wszelkich materiałów promocyjnych i informacji na temat produktów GASSU, dla inicjatyw takich lub jak imprezy, wystawy, targi, rabaty, organizowane przez INDIGO group lub w których INDIGO group uczestniczy.

Zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów i informacji promocyjnych, handlowych. Każda informacja zawiera wyjaśnienie w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania w przyszłości tego typu materiałów.

INDIGO group zachowa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów szczegółowych, dla którego zostały zebrane.

SKŁADANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania z obowiązującymi przepisami usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Twoja odmowa podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi INDIGO group zapewnienia Państwu realizację żądanych usług, dostaw produktów i informacji.

Przekazywanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych i do celów profilowania jest opcjonalne. Odmowa będzie nie miała żadnych skutków w zakresie świadczenia wszelkich wymaganych usług, dostaw produktów lub informacji, przy założeniu, że użytkownik nie będzie dalej uczestniczyć w inicjatywach organizowanych przez INDIGO group.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzana i przechowywane na serwerze INDIGO group. niektóre dodatkowe dane będą przechowywane przez partnerów biznesowych INDIGO group.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą dostępne w ramach organizacji INDIGO group. Dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji, organów, banków, instytucji finansowych, zgodne z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do specjalistów, konsultantów, współpracujących firm, które są częścią INDIGO group, partnerów biznesowych i innych. Firmy te mogą przetwarzać dane w odniesieniu do raportowania wyników biznesowych, technicznych, usług i celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie oraz dla spółek zależnych INDIGO group, klientów hurtowych, przedstawicieli INDIGO group.

Osobom trzecim, przetwarzającym udostępniane Dane, zostaną dostarczone jedynie informacje niezbędne do wykonywania ich zadań, w ramach celów określonych w niniejszym dokumencie. Uaktualniona lista przetwarzanych danych przez INDIGO group jest dostępna, na życzenie.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, w przypadku fuzji, przejęć, przeniesienie aktywów lub innych operacjach nadzwyczajnych.

Ponadto , dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku postępowania prawnego lub na wniosek właściwych organów lub w celu ochrony i obrony praw i własności firmy INDIGO group oraz  Serwisu.

COOKIES

Strona wykorzystuje cookies, małe pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia dostępowego, które są wykorzystywane podczas odwiedzania strony w przyszłości.

INDIGO group wykorzystuje następujące typy plików cookie:

1.PODSTAWOWE, NIEZBĘDNE COOKIES

Pliki te są niezbędne aby umożliwić Ci przeglądanie witryny. Bez tych plików cookie, oferowane przez Serwis usługi (takie jak korzystanie z koszyka na zakupy, dostęp do historii zamówień) nie mogą być świadczone.

2.COOKIES ANALITYCZNE

Pliki te są wykorzystywane do pomiaru i analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny (ruch na  Serwisie, łączna sprzedaż za pośrednictwem Serwisu, strony najczęściej odwiedzane i strony wyświetlające komunikaty o błędach) Dzięki tym plikom dążymy do ciągłej poprawy Serwisu. Wszystkie informacje zebrane za pomocą cookies są anonimowe (nawet jeśli są one przekazywane osobom trzecim) i nie są w stanie zidentyfikować Cię osobiście.

3.FUNKCJONALNE COOKIES

Te cookies nie są niezbędne do funkcjonowania witryny, ale pozwalają stronie na zapamiętywanie wyborów i preferencji (takich jak nazwy użytkownika, język lub region się znajdujesz) w celu zaoferowania Państwu dostępu do łatwiejszych i bardziej spersonalizowanych funkcji.

4.REKLAMOWE COOKIES

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystane do dostarczania spersonalizowanych reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pliki te mogą zebrać dość szczegółowe informacje o odwiedzanych witrynach www, takich jak produkty które zostały kliknięte lub dodane do koszyka. Pliki cookie pozwalają nam dostosować reklamy bezpośrednio (czyli komunikacja marketingowa e-mail) lub ograniczyć liczbę transmisji takich samych reklam oraz pomagają nam zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych.

5.COOKIES INNYCH FIRM

Proszę pamiętać, że podczas interakcji treści Serwisu za pośrednictwem stron internetowych firm trzecich (tj serwisów społecznościowych), mogą być przesyłane pliki cookie z tych witryn. INDIGO group nie kontroluje ustawienia tych plików cookie i zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi firmami trzecimi na ich stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich plików cookie i jak nimi zarządzać.

Można w każdej chwili wyłączyć cookies lub usunąć pliki cookie na swoim urządzeniu, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie dostępne są w www.AboutCookies.org.

Należy pamiętać, że usunięcie cookies Witryny lub wyłączenie plików cookie, może w przyszłości utrudnić niektóre funkcjonalności Witryny lub interakcji Serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INDIGO group jest zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapobiegania przed zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem przez niepowołane osoby trzecie.

INDIGO group jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa, określonymi w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. INDIGO group wdraża i regularnie aktualizuje swoje przepisy bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do systemów informacyjnych, różnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa fizycznego, aby przyczynić się do ochrony Państwa danych osobowych.

Ponadto systemy informatyczne i oprogramowanie są tak skonfigurowane, aby zminimalizować wykorzystanie danych osobowych oraz identyfikacji, które są stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do szczególnych celów.

Należy pamiętać, że podczas gdy INDIGO group utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia, nie kontroluje ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i dlatego ostrzega o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z internetu.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (strony internetowe spółek Grupy), które mogą mieć własne polityki prywatności. INDIGO group nie będzie ponosić odpowiedzialności za te strony internetowe, ich działania i praktyki.

Niniejsza Polityka prywatności jest wyłącznie na tej stronie, a czynności wykonywane przez INDIGO group nie rozciągają się na inne strony internetowe osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie opisuje sposobu gromadzenia informacji i ujawniania danych przez osoby trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na stronach osób trzecich.

PRAWA

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe (inne niż te dołączone do zamówień) po zalogowaniu się w Serwisie i dostęp do sekcji „Moje konto” na stronie Serwisu. Możesz korzystać z praw: prawo do kopii przetwarzanych danych osobowych, aktualizacji , zmian, integracji i uzyskania ich usunięcia lub zablokowania niektórych danych. Takie wnioski można składać do INDIGO group. Jeśli wystąpią trudności przy zmienianiu swoich danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail customercare@gassu.eu.

CZY INDIGO group ZBIERA INFORMACJE OD DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA?

Strona GASSU jest przeznaczona dla ogólnych odbiorców i nie jest skierowana lub przeznaczona do użytku przez dzieci. Serwis może nie świadomie zbierać dane osobowe od dzieci w wieku poniżej trzynastu lat. Jeśli dowiemy się, że dziecko w poniżej trzynastu lat złożyło dane osobowe na stronie internetowej bez uprzedniej INDIGO group i zweryfikowania zgody jego rodziców, usuniemy takie informacje od naszych plików.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia. Zachęcamy do okresowego sprawdzania nanoszonych zmian, dzięki czemu będą Państwo zawsze świadomi aktualnej polityki prywatności i stosowanych praktyk, które stosuje INDIGO group w celu ochrony danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta customercare@gassu.eu,

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 25 grudnia 2014.