KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z witryny, która jest własnością INDIGO group, Koscielna 44, 98-200 Sieradz, Poland, (zarejestrowaną pod nr REGON: 730265360) (NIP: PL8271245947), jest przedmiotem następujących kategorii prawnych.

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej, zarówno w treści tej strony, w tym znaki towarowe, nazwy, loga wyświetlane („Znaki towarowe”) na tej stronie są zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe są własnością INDIGO group. Copyright © 2013 INDIGO group. Jeśli nie wskazano inaczej poniżej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści zawarte na stronie są dostępne dla Ciebie, wyłącznie dla własnego wewnętrznego niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie hasła przypisane do Siebie, które umożliwiają dostęp do tej strony lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Nie możesz używać tego serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę lub zakłócać dostęp przez inne osoby i / lub korzystania z tej strony.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusy, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli „spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych celach przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy INDIGO group wyrazi pisemną zgodę, INDIGO group wyraźnie zabrania wstawiania linków do całego serwisu lub jego części lub z innych stron (w tym tak zwanego „głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, tym stosowanie meta tagów innych stron lub witryn internetowych.

INDIGO group może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do Witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

INDIGO group nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Serwisu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta strona zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela serwisu, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej; szablon do zwrotu towaru można pobrać z tej strony, ale nie jest to obowiązkowe. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odwołania rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej GASSU lub partnerowi. Zwroty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru. GASSU lub spółka partnerska, nie jest zobowiązana do przyznawania refundacji kosztów dostawy, jeżeli towary są odbierane później niż 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o anulowaniu zamówienia. Zamówienia muszą być zwrócone jedną przesyłką a numer RMA powinien być napisany na oświadczeniu odstąpienia od umowy i dołączony do przesyłki.

GASSU nie przyjmuje zwrotów dla wszelkich elementów, które zostały zużyte, narażonych na uszkodzenia lub, jeśli elementy tagi GASSU zostały usunięte. Zwroty nie są zabrudzone lub uszkodzone po zużyciu, nie mogą zostać przyjęte do zwrotu lub wymiany. Powinny być odbierane przez element Ciebie w stanie uszkodzonym lub bez znaczników, prosimy o natychmiastowy kontakt ci. Zdecydowanie zalecamy, że produkty są dokładnie sprawdzane przed ich spróbował lub wszelkie etykiety lub opakowania są usuwane.

Zamówione buty wypróbuj na początek na dywanie i przechowuj w ochronnych workach w których zostały dostarczone, dopóki nie jesteś pewna, że chcesz zachować buty..

Oryginalne pudełko GASSU jest uważane za część produktu. Zwrot butów bez pudełka będzie niekompletne i zwracany produkt może zostać odesłany z powrotem do klienta.

Należy pamiętać, że należności celne i podatki w międzynarodowej sprzedaży nie są zwracane w przypadku przesyłek spoza Wspólnoty Europejskiej (UE). Jeśli znajdujesz się poza UE będziesz zobowiązany do zapłaty dodatkowych podatków i ceł.

Jeżeli nie jest możliwa wymiana produktu na inny rozmiar, kolor lub inny artykuł, jesteśmy w stanie pomóc, poprzez zapewnienie sprawnego zwrotu i pełny zwrot poniesionych kosztów zakupu, a następnie zapewnić pomoc przy składaniu nowego zamówienia na nowy produkt. Należy pamiętać, że podczas wymiany towarów dodatkowo ponoszone są koszty dostawy.

BUTY NA ZAMÓWIENIE

Z uwagi na zamówienie charakter usługi, płatność zostanie podjęta w całości w momencie złożenia zamówienia.

GASSU ma na celu dostarczyć produkt w ciągu 3-4 tygodni od potwierdzenia zamówienia; dostawa zamówienia jest uzależniona od dostępności materiałów. GASSU zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy..

Ponieważ buty są szyte na miarę, złożone zamówienia nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, po upływie 48 godzin od dokonania płatności za zamówienie, GASSU nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów. Koszty te obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty ponoszone przez Klienta, w tym cena zakupu, koszty dostawy i podatków.

Wszystkie wnioski o zmianę lub modyfikację zamówienia powodują anulowanie zamówienia. Musisz zapłacić pełną kwotę zamówienia i złożyć nowe zamówienie.

Kolory tkanin i materiałów mogą się różnić. GASSU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu i fakturze i nie przyjmuje zwrotów na tej podstawie.

Należy pamiętać, że obraz widziany przy składaniu zamówienia jest wizualną prezentacją jak twoje buty zrobione na zamówienie powinny wyglądać. W produkcie rzeczywistym który otrzymasz mogą być niewielkie różnice kolorystyczne w zależności do światła, ustawień monitora itp.

GASSU zastrzega wszystkie prawa własności intelektualnej w projektach wykonanych na zamówienie. W związku z tym, projekt, po potwierdzeniu zamówienia, nie jest przypisany do klienta. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walutach EUR, PLN lub USD, w zależności od regionu, kraju wysyłki. Dla klientów korzystających z metod płatności w innych walutach, ostateczna cena będzie zależała od kursu wymiany walut w dniu zakupu. Domyślny region wyświetlany jest na stronie i zależny od lokalizacji i adresu IP.

Żaden wystawiony kod promocyjny nie może być użyty do innego celu niż zawartego w warunkach użytkowania dostarczanych w momencie jego wydania. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani używane jako karta kredytowa.

Tworzymy politykę cenową, która ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw INDIGO group, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ceny w poszczególnych sklepach. Dlatego też, nie jest możliwe, aby dochodzić wyrównania cen detalicznych.

Jako że jesteśmy międzynarodową firmą z siedzibą w Polsce, wszystkie transakcje zawierane poza Polską mogą być traktowane przez banki jako międzynarodowe. W zależności od metody płatności, mogą być pobierane opłaty bankowe. Niestety nie mamy wpływu na te opłaty i nie podlegają one zwrotowi przez GASSU.

ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności lub wysyłki oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. W przypadku zamówień przed-sprzedażowych i butów wykonywanych na zamówienie, towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych od potwierdzenia wysyłki towaru. Klienci są odpowiedzialni za towary od momentu dostawy; za szkody powstałe w czasie transportu (przed dostawą) odpowiedzialność ponosi INDIGO group lub jej siostrzane Spółki

Zamówienia produktów z przed-sprzedaży są zależne od dostępności. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są dostępne do wysyłki z naszego Centrum Dystrybucji; Jednak może się okazać, że niektóre produkty są dostępne tylko jako przed-sprzedaż, co oznacza, że czekamy na dostawę do naszego magazynu. W przedsprzedaży dokonujemy płatności z góry na rzecz INDIGO group, tym samym zapewniamy sobie pierwszeństwo otrzymania zamówionego towaru.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej stronie są dostarczane „tak jak jest”. GASSU nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym, bez ograniczeń, że treść na tej stronie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. GASSU zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia w celu dostosowania zmiany.

GASSU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej zawartości w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie GASSU.

GASSU nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny zgadzasz się, że INDIGO group może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu INDIGO group może się zmienić lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej stronie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

ZARZĄDZANIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.