PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej. Zarówno w treści tej strony, w tym znaki towarowe, nazwy, loga  („Znaki towarowe”) wyświetlane na tej stronie, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe, są własnością INDIGO group.

Jeśli nie wskazano poniżej inaczej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2013 INDIGO group.

Witryna jest własnością INDIGO group, Koscielna 44, 98-200 Sieradz, Poland, (zarejestrowaną pod nr REGON: 730265360) (NIP: PL8271245947), i umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Treści zawarte na stronie są dostępne dla Użytkownika, wyłącznie dla jego własnego, wewnętrznego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować dla Siebie wszelkie hasła, które umożliwiają dostęp do tej strony lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Użytkownik nie może używać tego serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę oraz zakłócać innym osobom dostęp od korzystania z tej strony.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do popełniania przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusów, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli „spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub celów zakazanych przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy INDIGO group wyrazi pisemną zgodę, INDIGO group wyraźnie zabrania wstawiania linków z innych stron do całego serwisu lub jego części (w tym tak zwanego „głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, w tym stosowanie meta tagów innych stron lub witryn internetowych.

INDIGO group może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

INDIGO group nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Serwisu.

2. LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta strona zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela serwisu, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

3. ZWROTY, WYMIANA, REKLAMACJE

ZWROTY – Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej; szablon do zwrotu towaru można pobrać z tej strony, ale nie jest to obowiązkowe. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odwołania rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej GASSU lub partnerowi. Zwroty zapłaty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru. GASSU lub spółka partnerska, nie jest zobowiązana do przyznawania refundacji kosztów dostawy, jeżeli towary są odbierane później niż 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o anulowaniu zamówienia.

GASSU nie przyjmuje zwrotów dla żadnych elementów zamówienia, które zostały zużyte, narażone na uszkodzenia lub jeśli elementy logo GASSU zostały usunięte. Przedmioty zabrudzone lub uszkodzone po użyciu, nie zostaną przyjęte do zwrotu lub wymiany. Jeżeli zamówienie zostało dostarczone w stanie uszkodzonym lub bez znaczników, prosimy o natychmiastowy kontakt. Zdecydowanie zalecamy, aby produkty były dokładnie sprawdzane przed ich użyciem lub usunięciem wszelkich etykiet, lub opakowań.

Dopóki nie jesteś pewna, że chcesz zachować zamówione produkty, przymierzaj je z zachowaniem ostrożności (np. buty przymierz na dywanie i przechowuj w ochronnych workach, w których zostały dostarczone), aby nie nosiły znamion użytkowania.

Oryginalne pudełko GASSU jest uważane za część produktu. Zwrot butów bez pudełka będzie niekompletny i zwracany produkt może zostać odesłany z powrotem do klienta.

Należy pamiętać, że należności celne i podatki w międzynarodowej sprzedaży nie są zwracane w przypadku przesyłek spoza Wspólnoty Europejskiej (UE). Jeśli znajdujesz się poza UE, będziesz zobowiązany do zapłaty dodatkowych podatków i ceł.

Jeżeli nie jest możliwa wymiana produktu na inny rozmiar, kolor lub inny artykuł, jesteśmy w stanie pomóc, poprzez zapewnienie sprawnego zwrotu poprzez formularz online .

Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres: GASSUshoes, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, tel.: 605 245 538

UWAGA! – NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM

Koszt zwrotu produktów, ponosi zwracający.

Więcej informacji na stronie: FORMULARZ ZWROTU

WYMIANA – Robiąc zakupy w sklepie internetowym GASSUshoes, masz prawo wymienić zakupiony produkt na inny w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 14-dniowy termin do wymiany produktu rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu przez firmę kurierską (obcięcia produktu w posiadanie).

Wymieniany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres: GASSUshoes, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, tel.: 605 245 538

Zanim zdecydujesz się na wymianę, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i rezerwacji produktu, na który będzie robiona wymiana. W przypadku większej ilości wymienianych produktów, należy wypełnić oddzielne formularze dla każdego z wymienianych produktów.

Więcej informacji na stronie: FORMULARZ WYMIANY

REKLAMACJE – Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Ponieważ Kupujący maja prawo przymierzyć zakupione obuwie tak, jak robiliby to w sklepie stacjonarnym, dlatego też zakupione u nas obuwie może nosić niewielkie ślady używania, które nie podlegają reklamacji.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
Oferowane przez nas produkty, posiadają 2 letnią gwarancję producenta na wady ukryte. Oprócz Gwarancji producenta sklep Gassu ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

Rozpatrywanie reklamacji
Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Adres do celów reklamacyjnych
Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres: GASSUshoes, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, tel.: 605 245 538

Więcej informacji na stronie: FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

4. BUTY NA ZAMÓWIENIE

Z uwagi na charakter usługi “na zamówienie”, płatność zostanie podjęta w całości w momencie złożenia zamówienia.

GASSU ma na celu dostarczyć produkt w ciągu 2-6 tygodni od potwierdzenia zamówienia; dostawa zamówienia jest uzależniona od dostępności materiałów. GASSU zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy.

Ponieważ buty są szyte na miarę, złożone zamówienia nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, po upływie 48 godzin od dokonania płatności za zamówienie, GASSU nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów. Koszty te obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty ponoszone przez Klienta, w tym cena zakupu, koszty dostawy i podatków.

Wszystkie wnioski o zmianę lub modyfikację zamówienia powodują anulowanie zamówienia. Musisz zapłacić pełną kwotę zamówienia i złożyć nowe zamówienie.

Kolory tkanin i materiałów mogą się różnić. GASSU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu i fakturze i nie przyjmuje zwrotów na tej podstawie.

Należy pamiętać, że obraz widziany przy składaniu zamówienia jest wizualną prezentacją jak twoje buty zrobione na zamówienie, powinny wyglądać. W produkcie rzeczywistym, który otrzymasz, mogą być niewielkie różnice kolorystyczne w zależności do światła, ustawień monitora itp.

GASSU zastrzega wszystkie prawa własności intelektualnej w projektach wykonanych na zamówienie. W związku z tym, projekt, po potwierdzeniu zamówienia nie jest przypisany do klienta. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

5. POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walutach EUR, PLN lub USD, w zależności od regionu, kraju wysyłki. Dla klientów korzystających z metod płatności w innych walutach, ostateczna cena będzie zależała od kursu wymiany walut w dniu zakupu. Domyślny region wyświetlany jest na stronie i zależny od lokalizacji i adresu IP.

Żaden wystawiony kod promocyjny nie może być użyty do innego celu niż zawartego w warunkach użytkowania dostarczanych w momencie jego wydania. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani używane jako karta kredytowa.

Tworzymy politykę cenową, która ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw INDIGO group, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ceny w poszczególnych sklepach. Dlatego też, nie jest możliwe, aby dochodzić wyrównania cen detalicznych.

Jako że jesteśmy międzynarodową firmą z siedzibą w Polsce, wszystkie transakcje zawierane poza Polską mogą być traktowane przez banki jako międzynarodowe. W zależności od metody płatności, mogą być pobierane opłaty bankowe. Niestety nie mamy wpływu na te opłaty i nie podlegają one zwrotowi przez GASSU.

6. ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności lub wysyłki oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. W przypadku zamówień przedsprzedażowych i butów wykonywanych na zamówienie, towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych od potwierdzenia wysyłki towaru. Klienci są odpowiedzialni za towary od momentu dostawy; za szkody powstałe w czasie transportu (przed dostawą) odpowiedzialność ponosi INDIGO group lub jej siostrzane Spółki

Zamówienia produktów z przedsprzedaży są zależne od dostępności. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są dostępne do wysyłki z naszego Centrum Dystrybucji; Jednak może się okazać, że niektóre produkty są dostępne tylko jako przedsprzedaż, co oznacza, że czekamy na dostawę do naszego magazynu. W przedsprzedaży dokonujemy płatności z góry na rzecz INDIGO group, tym samym zapewniamy sobie pierwszeństwo otrzymania zamówionego towaru.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Poprzez akceptację regulaminu konsument automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej,

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej stronie są dostarczane „tak jak jest”. GASSU nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym, bez ograniczeń, że treść na tej stronie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. GASSU zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia w celu dostosowania zmiany.

GASSU nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty, lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia, lub niemożności korzystania z tej witryny, lub jej zawartości w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie GASSU.

GASSU nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny, zgadzasz się, że INDIGO group może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu INDIGO group może się zmienić lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej stronie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej.

Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (office@gassu.eu) lub telefonicznie na (nr tel.: 605245538). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

INDIGOgroup informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

9. ZARZĄDZENIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.

Niniejszy Regulamin został opublikowany 22 kwietnia 2021 roku.