Jak dokonać reklamacji?

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Pamiętaj jednak, że kupujący maja prawo przymierzyć zakupione obuwie tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym, dlatego też zakupione u nas obuwie może nosić niewielkie ślady używania, które nie podlegają reklamacji.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
Oferowane przez nas produkty, posiadają 2 letnią gwarancję producenta na wady ukryte. Oprócz Gwarancji producenta sklep Gassu ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

Aby dokonać reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny

 • Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu.
 • Jeżeli masz możliwość, wydrukuj mail z formularzem i dołącz do reklamowanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.
 • Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • Twoje żądanie,
 

Przygotowanie produktu do wysyłki

Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:

GASSUshoes, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
Telefon: 605 245 538

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Wypełnij formularz

Wszystkie pola wymagane

  Dane reklamującego

  Imię i nazwisko

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Dane produktu

  Rodzaj reklamowanego produktu

  Nazwa / kod SKU produktu

  Kolor

  Rozmiar reklamowanego produktu

  Ilość

  Wartość reklamowanego produktu

  Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)

  Numer paragonu lub zamówienia

  Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)

  - naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

  Opis wady, okoliczności powstania

  Polityka Prywatności (wymagane)