Jak dokonać reklamacji?

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny

  • Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu.
  • Jeżeli masz możliwość, wydrukuj mail z formularzem i dołącz do reklamowanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.
  • Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  • kontaktowy numer telefonu,
  • datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie,

Przygotowanie produktu do wysyłki

Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:

GASSUshoes, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
Telefon: 605 245 538

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola wymagane

Dane reklamującego

Imię i nazwisko

Adres

Kod pocztowy
Miasto

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane produktu

Rodzaj reklamowanego produktu

Nazwa / kod SKU produktu

Kolor
Rozmiar reklamowanego produktu
Ilość
Wartość reklamowanego produktu
Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)
Numer paragonu lub zamówienia

Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)
- naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

Opis wady, okoliczności powstania

Polityka Prywatności (wymagane)